javascript

javascript ile iframe yapmak

önce JS uzantılı dosyanın içersine şu kodu yerleştir,

document.write (‘ <font id=font><iframe src=”http://VERİ_CEKKECEĞİN_SİTEADRESİ” width=”775″ frameborder=”0″ scrolling=no height=”6500″></iframe></font>’);

daha sonra html uzantılı dosyanın içersine şu kodu yerleştir,

[QUOTE]<script src=”http://JS_UZANTILI_SİTEADRESİN.js”></script>[/QUOTE]

Sonuç : JS Uzantılı dosyanın içersindeki veri çekilen adres vb. Html uzantılı dosyanın içersinde İFRAMESİZ gösterim.